चन्द्रागिरी नगरपालिका मातातिर्थ स्थित मातातिर्थ अस्पताल मा बोरिङ्ग कार्य सफलताका साथ् सम्पन्न भएको छ|

चन्द्रागिरी नगरपालिका मातातिर्थ  स्थित मातातिर्थ अस्पताल मा  बोरिङ्ग कार्य सफलताका साथ् सम्पन्न भएको छ|